Staropolski Okręg Przemysłowy: Bobrza, Brody i Mostki

Walcownia żelaza w Nietulisku Dużym i piec “Józef” w Samsonowie, Staropolski to odwiedzone przeze mnie miejsca, które tworzyły Staropolski Okręg Przemysłowy. Pora poznać kolejne z nich: zakład wielkopiecowy w Bobrzy, kamienny przelew w Brodach i wielki piec w Mostkach.